Picture of the authorPicture of the author
/ Нови Сад, петак, 17.05.2024

Саопштење Покрајинске владе

Читај ми

Читај ми
AA

Покрајинска влада обавештена је да су од стране Н.Н. лица контактирани поједини привредни субјекти са територије АП Војводине, којима су у претходном периоду додељена бесповратна средства за набавку нове опреме на конкурсима Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Ова лица наводе да им је потребно исплатити новчану накнаду, како би се омогућила расподела нераспоређених буџетских средстава крајњим корисницима, односно привредним друштвима.

Овим путем, обавештавамо јавност да су изнети наводи у потпуности неистинити, као и да је Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу већ предузео све законске мере како би се наведени случај процесуирао.

Посебно овом приликом наглашавамо да Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу све информације у вези са конкурсима које спроводи објављује транспарентно на својој интернет страници https://region.vojvodina.gov.rs/ као и путем средстава јавног информисања, све у складу са законским прописима.

fixed-img